E-Commerce Online Sales Manager w NC+. Odpowiedzialny za realizację działań sprzedażowych i marketingowych oraz rozwój platformy e-commerce. Współpracuje z partnerami zewnętrznymi: dostawcami, agencjami mobile oraz software house'ami

Back to the top of this page