Learn how modern CRM systems can improve customer experience and satisfaction within the journey with your company.

  • Live webinar
  • 10:30-11:30
  • Webinar

From this webinar, you will learn:

  • Meaning of customer journey and CRM system in an organisation
  • How to put CRM in the heart of your company
  • What's the connection between CRM and Customer Journey
  • How CRM system usage impacts customer satisfaction

Speakers

Robert Włodarski
Digital Consultant

Robert posiada 10 letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży, doradztwa i rozwoju biznesu w branży IT. Pracował w takich firmach jak Gartner czy IBM. Poza rynkiem polskim był również zaangażowany w projekty realizowane dla klientów ze Skandynawii, Bałkanów oraz Krajów Bałtyckich. Posiada duże doświadczenie we współpracy z firmami z branży telekomunikacji i nowych technologii.

Signing up is easy, just fill out your details below and click the button to confirm.

Back to the top of this page