Dowiedz się od czego zacząć wdrożenie systemu CRM w organizacji. Paweł Montwiłł, Senior Digital Consultant, przeprowadzi uczestników spotkania przez wszystkie kluczowe dla organizacji etapy wdrożenia - od analizy biznesowej po implementację i szkolenia pracowników.


Webinar odbył się dnia 27.10.2017, materiał ma formę nagrania wideo.

Z webinara dowiesz się:

  • W jaki sposób przekonywać interesariuszy do wyboru najodpowiedniejszego rozwiązania
  • Jak wygląda typowy proces wdrożenia systemu CRM w organizacji
  • Jak dopasować system CRM do specyfiki branży i użytkowników
  • W jaki sposób przeprowadzić skuteczną analizę przedwdrożeniową
  • Jak przeprowadzić udane wdrożenie systemu CRM

Fill out your details below and click the button to confirm.

Back to the top of this page