Dowiedz się od czego zacząć wdrożenie systemu CRM w organizacji. Paweł Montwiłł, Senior Digital Consultant, przeprowadzi uczestników spotkania przez wszystkie kluczowe dla organizacji etapy wdrożenia - od analizy biznesowej po implementację i szkolenia pracowników.


Webinar odbył się dnia 27.10.2017, materiał ma formę nagrania wideo.

Z webinara dowiesz się:

  • W jaki sposób przekonywać interesariuszy do wyboru najodpowiedniejszego rozwiązania
  • Jak wygląda typowy proces wdrożenia systemu CRM w organizacji
  • Jak dopasować system CRM do specyfiki branży i użytkowników
  • W jaki sposób przeprowadzić skuteczną analizę przedwdrożeniową
  • Jak przeprowadzić udane wdrożenie systemu CRM

Fill out your details below and click the button to confirm.

We take your privacy seriously
Get our latest resources and blog articles Subscribe No thanks
Back to the top of this page