Wiele organizacji podczas budowania portali i aplikacji internetowych, skupia się na interfejsach, zapominając przy tym treściach. Dobrze przygotowane treści skutecznie podnoszą konwersję i poprawiają zadowolenie użytkowników w trakcie całego customer journey.


Z webinara dowiesz się:

  • Czym jest mapa doświadczeń klienta i jak ją stworzyć
  • Skąd brać wiedzę i zachowaniach swoich klientów
  • Czym jest strategia treści
  • Jakie są główne zasady komunikacji cyfrowej

Fill out your details below and click the button to confirm.

Back to the top of this page