Ze względu na postępujące zmiany sposobów prowadzenia biznesu zmianie ulegają również metody komunikacji pomiędzy pracownikami i partnerami biznesowymi.


Z webinara dowiesz się:

  • Jakie są główne powody i cele transformacji komunikacji wewnętrznej w organizacji.
  • Jaki jest wpływ nowych modeli biznesowych na komunikację w organizacji.
  • Dowiesz się jakie są dobre praktyki związane z przygotowaniem się do transformacji komunikacji i wdrożenia platform typu intranet / extranet.
  • Poznasz 5 cech efektywnej i nowoczesnej platformy komunikacji wewnętrznej w organizacji.

Fill out your details below and click the button to confirm.

Back to the top of this page