Wybierając system CRM w organizacji, należy wziąć pod uwagę wiele rzeczy. Jeśli chcemy aby wdrożenie zakończyło się sukcesem, powinniśmy skupić się na jakim najlepszym dopasowaniu funkcjonalności "out of the box", oraz integracji z obecnie wykorzystywanymi technologiami i narzędziami.


Z nagrania dowiesz się:
- Na co w szczególności zwrócić uwagę wybierając system CRM.
- Co to są funkcjonalności "out of the box" i jakie obszary powinny pokrywać.
- Na jakie możliwości integracji zwrócić szczególną uwagę wybierając partnera
- Jak podejść do wdrożenia aby się powiodło i spełniło oczekiwania użytkowników.

Fill out your details below and click the button to confirm.

Back to the top of this page