How is disruptive technology impacting business transformation?

Wzrost przełomowej/szkodliwej technologii jest pośród najbardziej znaczących produktów ubocznych naszego zglobalizowanego świata. Od Internetu Rzeczy, przez sieciowo połączone maszyny, chmury i gromadzenie danych, do współdzielonej ekonomi, biznesowy model który wykorzystuje Uber i Airbnb, te technologiczne franczyzy są przepisaną metodą na to jak my się łączymy, angażujemy i konsumujemy. Oto nasze porady jak wykorzystać te zakłócenia do nadania ostatecznego kształtu twojemu biznesowi.

Internet rzeczy

Internet rzeczy (Internet of Things), wyrażenie określające użycie danych i połączonych z internetem urządzeń do kontrolowania fizycznych obiektów, powstały by postawić na głowie systemy przedsiębiorstw.Stworzony poprawnie, internet rzeczy może

Podobna tematyka

Przejdź w górę strony