Polityka Prywatności

Polityka prywatności Squiz

Squiz poważnie traktuje swoje obowiązki dotyczące prywatności i przestrzega wszystkich przepisów i regulacji w zakresie, w jakim obowiązują one w jurysdykcjach, w których Squiz prowadzi działalność. Podsumowanie kluczowych elementów polityki prywatności Squiz przedstawiono poniżej.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia przyczynę przetwarzania, sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i zapewniamy ochronę wszystkich dostarczonych danych osobowych, sposób wykorzystania tych informacji oraz prawa, które można egzekwować w odniesieniu do swoich danych (prawo dostępu, sprostowania, blokowania itp.).

Polityka prywatności Squiz

Squiz jest mocno zaangażowana w ochronę prywatności usługobiorców i osób kontaktujących się z nią.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia:

 • kiedy obowiązuje ta polityka prywatności,
 • jakie informacje gromadzimy i dlaczego je zbieramy,
 • korzystanie z plików cookie w celu zbierania informacji i kontrolowania lub usuwania plików cookie,
 • w jaki sposób możemy ujawniać te informacje,
 • w jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do informacji i zaktualizować dane, jakie Squiz o nim posiada,
 • jak chronimy dane użytkownika.

1. Kiedy obowiązuje ta polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych zebranych przez Squiz od użytkownika lub innych osób.

2. Jakie informacje osobowe gromadzimy i dlaczego je zbieramy

Zbieramy dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz nazwę i lokalizację organizacji użytkownika.

Zbieramy informacje o użytkowniku, ponieważ:

 • użytkownik dostarczył je nam - na przykład, gdy użytkownik kontaktuje się ze Squiz, aby zadać pytanie lub zgłosić uwagi lub udziela się na forum społeczności,
 • potrzebujemy ich, aby dostarczyć produktu lub usługę zamawianą przez użytkownika - na przykład, gdy użytkownik otrzymuje od Squiz usługi wsparcia,
 • chcemy ulepszać nasze usługi - na przykład poprzez zbieranie i analizowane danych statystycznych i badawczych oraz stosowanie plików cookie,
 • użytkownik rejestruje się, aby wziąć udział w wydarzeniu Squiz,
 • użytkownik ubiega się o pracę w Squiz,
 • użytkownik pracuje w Squiz,
 • do celów bezpośrednio związanych z powyższym.

3. Jak zbieramy informacje

Ogólnie rzecz biorąc, gromadzimy dwa rodzaje danych lub informacji:

(a) Informacje przekazywane konkretnie przez użytkownika

W niektórych przypadkach użytkownik musi podać dane osobowe, jeśli chce otrzymać określoną usługę lub wziąć udział w danej czynności.

Może on podać niektóre dane osobowe, które nie są wymagane, ale są bezpośrednio związane z naszymi funkcjami i działaniami. Tego rodzaju informacje zazwyczaj umożliwiają nam ulepszanie lub poszerzanie oferowanych usług. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać tych opcjonalnych informacji, nadal będziemy mogli zaoferować mu daną usługę, chociaż może być mniej opcji, niż gdyby użytkownik dostarczył dane opcjonalne.

Jeśli użytkownik przekaże nam niezamówione informacje, których nie wymagamy lub które nie są bezpośrednio związane z naszymi zadaniami lub działalnością, możemy być zobowiązani do ich zniszczenia lub usunięcia, o ile jest to zgodne z prawem i zasadne.

W niektórych przypadkach poprosimy użytkownika o potwierdzenie, że zgadza się na określone działanie, takie jak wyraźne wyrażenie zgody na otrzymywanie naszego newslettera lub innych informacji marketingowych. Zawsze można zrezygnować z otrzymywania wiadomość e-mail od Squiz, klikając link anulowania subskrypcji na końcu e-maila lub wchodząc na naszą stronę zarządzania subskrypcjami e-mail tu (www.squiz.net/unsubscribe).

(b) Automatyczne zbieranie

Możemy użyć funkcji przeglądarki zwanej plikiem cookie, aby przypisać komputerowi „identyfikator użytkownika”. Pliki cookie nie zawierają informacji, dzięki którym można zidentyfikować użytkownika - identyfikują jednie komputer użytkownika na naszych serwerach.

Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową w celu umożliwienia określonej funkcjonalności, zapamiętania preferencji naszych użytkowników i monitorowania sposobu korzystania z witryny. Pomagają nam zwiększyć użyteczność strony internetowej i spersonalizować naszą zawartość, aby lepiej odpowiadała potrzebom użytkownika.

Zazwyczaj pliki cookie wygasają po zakończeniu każdej sesji w przeglądarce. Użytkownik może jednak ograniczyć lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Proszę zapoznać się z punktem „Pomoc” przeglądarki lub odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak to zrobić w wielu różnych przeglądarkach. Należy zwrócić uwagę, że jeśli użytkownik wyłączy wszystkie pliki cookie, doświadczenia użytkownika mogą ulec pogorszeniu.

4. Jak długo przechowujemy informacje użytkownika?

Zachowamy dane użytkownika tak długo, jak to konieczne do zastosowań określonych w niniejszej polityce. Jeśli użytkownik poprosi nas o usunięcie danych przed tym czasem, możemy nie być w stanie tego zrobić z powodu ograniczeń technicznych, prawnych, regulacyjnych i umownych. Na przykład, jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od nas marketingu bezpośredniego, będziemy musieli zachować imię i nazwisko oraz dane teleadresowe użytkownika do celów utajnienia.

Jeśli użytkownik poprosi o zamknięcie swojego konta, zrobimy to tak szybko, jak to możliwe, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących warunków związanych z kontem. Dane osobowe z zamkniętych kont są zachowywane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, zapobieżenia oszustwom, pobrania należnych opłat lub rozstrzygnięcia sporów.

Jeśli wycofamy produkt lub usługę, np. forum internetowe, możemy albo zarchiwizować, albo usunąć informacje, które użytkownik do niego wniósł.

5.         Kto ma dostęp do informacji użytkownika

Squiz i inne podmioty Squiz w grupie Squiz (Squiz Australia Pty Ltd, Squiz Inc, Squiz (Szkocja), Squiz Poland sp. z o.o. i Squiz UK Limited) będą miały dostęp do informacji użytkownika do użytku zgodnie z tą polityką.

Możemy przekazać dane użytkownika dostawcom, z którymi współpracujemy do świadczenia usług związanych z wykorzystywaniem danych w naszym imieniu, na przykład w przypadku usług dostawczych lub agencji badań rynkowych. Możemy również wykorzystywać dostawców do zbierania informacji w naszym imieniu, ale korzystanie z tych informacji będzie nadal podlegać tej polityce.

Jeśli dostarczymy użytkownikowi usługę zależną od wieku lub miejsca zamieszkania i mamy obowiązek zweryfikować te informacje, możemy przekazać dane użytkownika stronie trzeciej, aby przeprowadziła dla nas weryfikację.

Ujawnimy dane użytkownika firmom zewnętrznym do ich celów, w tym marketing, wyłącznie gdy otrzymamy zgodę użytkownika.

6.         Przesyłanie informacji

Gdy użytkownik przekaże nam swoje informacje lub skorzysta z naszych usług, możemy przekazać jego dane do podmiotów przetwarzania danych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale zrobimy to, stosując odpowiednie środki kontrolne w celu ochrony tych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.

Przekazując nam informacje o innej osobie, użytkownik potwierdza, że został wyznaczony do działania i zgodził się na przekazanie ich za granicę.

7.         Pliki cookie używane na tej stronie

Google AnalyticsTM

Używamy Google AnalyticsTM do mierzenia, które strony w naszej witrynie wzbudzają największe zainteresowanie i do tworzenia naszej strategii treści, abyśmy mogli zapewnić treści możliwie najlepszej jakości.

Marketo®

Marketo pomaga nam dowiedzieć się, jakich konkretnych rozwiązań użytkownik poszukuje, abyśmy mogli dostarczać najbardziej odpowiednie treści na naszej stronie, podczas wydarzeń lub w komunikacji e-mailowej.

Opentracker

Jest to podobne do Google AnalyticsTM, ponieważ pozwala nam śledzić sposób poruszania się po witrynie. Używamy go do monitorowania użytkowania naszej witryny w czasie rzeczywistym, aby dostarczać przydatne i odpowiednie treści.

Personalizacja przez plik cookie

Zbudowaliśmy funkcję personalizacji, która dostosowuje treść do kraju i branży użytkownika. Robimy to za pomocą adresu IP i mapujemy go z danym krajem w celu udostępnienia lokalnych treści, takich jak studia przypadków i dane teleadresowe najbliższego biura.

8. Ujawnianie informacji

Możemy udostępniać dane osobowe w ramach szerszej grupy firm Squiz („Grupa Squiz”).

Nie udostępniamy danych osobowych innym firmom, organizacjom i osobom prywatnym, o ile nie zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • za zgodą użytkownika - udostępnimy dane osobowe, gdy otrzymamy na to zgodę użytkownika,
 • dostawcy zewnętrzni, którzy świadczą nam usługi, jak określono powyżej w punkcie 5,
 • z powodów prawnych lub
 • jeśli sprzedamy część lub całość naszej firmy, informacje o klientach mogą być jednym z przekazanych aktywów biznesowych. W takim przypadku informacje mogą zostać ujawnione naszym następcom, aby mogli je wykorzystać do celów określonych w niniejszych zasadach.

9. Dostęp i kontrola użytkownika

Dostęp

Użytkownik może poprosić o kopię swoich danych osobowych od dowolnej firmy Squiz, która może posiadać jego dane (bezpłatnie, oprócz wyjątkowych okoliczności). Użytkownik może również poprosić Squiz o poprawienie wszelkich nieścisłości w jego danych osobowych (bezpłatnie).

Można złożyć taki wniosek, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@squiz.net lub do swojego Account Managera lub Business Development Managera.

Jeśli mają zastosowanie szczególne okoliczności, jesteśmy upoważnieni przez Ustawę o ochronie danych osobowych do odmowy udzielenia dostępu lub ograniczenia dostępu, który zapewniamy. Powiadomimy użytkownika, dlaczego jego wniosek został odrzucony lub ograniczony.

Aktualizowanie informacji użytkownika

Prosimy aktualizować swoje dane osobowe lub poinformować nas o zmianach lub nieścisłościach. Można zaktualizować swoje dane, na przykład adres e-mail, przez „Moje konto” lub podobną zakładkę, jeśli jest się subskrybentem. Można również wysłać e-mail do naszego zespołu na adres privacy@squiz.net

Kontrolowanie marketingu bezpośredniego

Użytkownik może zmienić zdanie na temat otrzymywania od nas marketingu bezpośredniego, kontaktując się z nami na poniższe dane lub postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji w wiadomości.

Kontrolowanie innych wiadomości

Użytkownik może kontrolować komunikację, taką jak biuletyny i inne informacje o wybranych usługach, postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji w wiadomości. Użytkownik nadal może otrzymywać inne wiadomości, które są istotne dla wybranych przez niego usług, ale nie odnoszą się do tego konkretnego rodzaju wiadomości. W takim przypadku użytkownik będzie mógł zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości w ten sam sposób.

10. Ochrona informacji użytkownika

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, które użytkownik nam przekazuje. Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem i utratą oraz przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich. Mimo że takie linki są udostępniane dla wygody użytkownika, należy pamiętać, że praktyki związane z obsługą informacji w połączonych witrynach internetowych mogą nie być takie same jak nasze.

11. Zmiany Polityki prywatności

Od czasu do czasu możemy przeglądać i aktualizować niniejszą politykę prywatności. Wszystkie posiadane przez nas informacje będą podlegały najnowszej zaktualizowanej polityce.

12. Dane do kontaktu

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z naszą polityką prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@squiz.net.

Google Analytics jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Marketo jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Marketo Inc.

Przejdź w górę strony