Wybrani klienci z branży zdrowotnej, korzystający z usług i technologii Squiz.

NHS
Acurity
Vision Australia (ENG)

Rozwiązania Squiz dla branży zdrowotnej, umożliwiają automatyzację zadań, usprawnienie komunikacji z pacjentami oraz uspójnienie wizerunku

Pozyskanie
Pomóż pacjentom w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań
Zaangażowanie
Zapewnij innowacyjne formy i kanały komunikacji
Nowe kanały komunikacji
Wykorzystaj wiele kanałów i urządzeń
Utrzymanie
Proaktywnie wspieraj w całym procesie zakupowym

Rynek usług medycznych zmienia się bardzo dynamicznie za sprawą cyfrowej transformacji. Instytucje szukają szybszych form dotarcia do pacjentów i dostarczania im lepszej jakości usług, natomiast klienci poszukują nowych kanałów kontaktu oraz wyższego poziomu świadczenia usług.

Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed społeczeństwem jest stworzenie takich systemów, które będę w stanie usprawnić prowadzoną komunikację oraz wykorzystać kanały kontaktu preferowane przez użytkowników.

Firmy z branży zdrowotnej, stawiają sobie za cel obniżenie kosztów obsługi oraz zwiększenie spektrum kanałów komunikacji, które będą funkcjonowały w oparciu o dane, AI / machine learning oraz automatyzację procesów.

Squiz pomaga managerom najwyższego szczebla zaplanować i zrealizować pełny proces cyfrowej transformacji firmy.

Skontaktuj się z nami
Przejdź w górę strony