Specjalizujemy się w obniżaniu kosztów oraz zwiększaniu przychodów, dzięki optymalizacji procesów zachodzących w organizacji. Dzięki wdrożeniom nowoczesnym systemów i rozwiązań, jesteśmy w stanie podnieść zadowolenie klientów oraz usprawnić komunikację marketingową i sprzedażową.

Podczas współpracy kładziemy nacisk przede wszystkim na partnerską współpracę. Bierzemy pełną odpowiedzialność za wyniki biznesowe naszych projektów. Nasz zespół łączy kompetencje biznesowe oraz technologiczne. Nie wdrażamy rozwiązań bez dokładnej analizy potrzeb oraz wynikającej z niej strategii. 

Naszym założeniem jest pokazanie realnej wartości wdrażanych rozwiązań, dlatego gwarantujemy pierwsze efekty już w ciągu 90 dni od rozpoczęcia współpracy.

  • Consulting i doradztwo strategiczne
  • Warsztaty i analiza przewdrożeniowa
  • UX, Projektowanie, tworzenie treści
  • Programowanie, wdrażanie software'u
  • Analityka i optymalizacja procesów
  • Szkolenia i wsparcie powdrożeniowe

analiza biznesowa i warsztaty

Współpracę z każdym klientem traktujemy bardzo indywidualnie. Zaczynamy od wspólnych warsztatów z osobami decyzyjnymi, podczas których analizujemy obecną sytuację, definiujemy procesy i mapujemy potrzeby poszczególnych działów oraz krótko i długofalową strategię.

specyfikacja funkcjonalna i strategia

We współpracy z osobami decyzyjnymi opracowujemy strategie oraz specyfikację funkcjonalną wybranych rozwiązań i systemów. Podczas tej fazy powstają również kluczowe treści, architektura rozwiązania oraz harmonogram wdrożenia.

Programowanie i wdrażenie rozwiązań

Kompleksowe wdrożenie wybranych rozwiązań w oparciu o przeprowadzone warsztaty, wyniki badań UX / UI, architekturę informacji, strategię treści oraz wyznaczone we wcześniejszych fazach cele.

Optymalizacja procesów i wsparcie powdrożeniowe

Rozwój wdrożonych systemów i narzędzi. Prace analityczne i optymalizacyjne. Szkolenia zespołów klienta, 24/7 wsparcie powdrożeniowe, dalsza edukacja oraz usprawnienia funkcjonalne.
Informacje o nowych materiałach i organizowanych przez nas wydarzeniach prosto na Twój e-mail. Zapisuję się Nie, dziękuję
Przejdź w górę strony