Squiz enables rapid transformation by modernizing your systems, services and user experiences - placing digital at the guts of your operations so you can do new things in smarter ways.

We take ownership of this process. Our regional offices are a powerful mix of software and services - meaning the people who design your solutions are the same people responsible for delivering them.

Our approach is defined by our Transformation Framework. Our goal is to deliver commercial value within 90 days, by delivering an innovative, flexible platform lifecycle.

  • Consulting i doradztwo strategiczne
  • Warsztaty i analiza przewdrożeniowa
  • UX, Projektowanie, tworzenie treści
  • Programowanie, wdrażanie software'u
  • Analityka i optymalizacja procesów
  • Szkolenia i wsparcie powdrożeniowe

analiza biznesowa i warsztaty

Współpracę z każdym klientem traktujemy bardzo indywidualnie. Zaczynamy od wspólnych warsztatów z osobami decyzyjnymi, podczas których analizujemy obecną sytuację, definiujemy procesy i mapujemy potrzeby poszczególnych działów oraz krótko i długofalową strategię.

specyfikacja funkcjonalna i strategia

We współpracy z osobami decyzyjnymi opracowujemy strategie oraz specyfikację funkcjonalną wybranych rozwiązań i systemów. Podczas tej fazy powstają również kluczowe treści, architektura rozwiązania oraz harmonogram wdrożenia.

Programowanie i wdrażenie rozwiązań

Kompleksowe wdrożenie wybranych rozwiązań w oparciu o przeprowadzone warsztaty, wyniki badań UX / UI, architekturę informacji, strategię treści oraz wyznaczone we wcześniejszych fazach cele.

Optymalizacja procesów i wsparcie powdrożeniowe

Rozwój wdrożonych systemów i narzędzi. Prace analityczne i optymalizacyjne. Szkolenia zespołów klienta, 24/7 wsparcie powdrożeniowe, dalsza edukacja oraz usprawnienia funkcjonalne.
Przejdź w górę strony