Book a demo

Recruitment privacy (Poland)

W tym dokumencie opisujemy zasady zbierania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w ramach procesów rekrutacji jakie prowadzą spółki grupy SQUIZ. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, a w razie pytań i wątpliwości do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Rafałem Źróbeckim pod adresem mailowym: privacy@squiz.pl

Ten dokument ma na celu spełnienie wymogów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Politykę stosować będziemy do wszystkich danych osobowych, które znajdą się w Twoim profilu kandydata oraz dokumentach rekrutacyjnych. Dotyczy to również notatek sporządzonych przez naszych pracowników w procesie rekrutacji.

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest spółka Grupy Squiz, jako pracodawca. Jeśli aplikujesz na stanowisko w Polsce - jest to spółka:

SQUIZ POLAND SP Z O O

Al. Wojska Polskiego 184C/20

71-256 Szczecin

rekrutacja@squiz.pl

Przez „Grupę Squiz” należy rozumieć spółkę Squiz PTY Ltd. z siedzibą w Sydney (Australia) oraz wszystkie spółki prawa handlowego powiązane z nią poprzez podporządkowanie kapitałowe lub organizacyjne, niezależnie od kraju ich siedziby, w tym w szczególności: Squiz UK Ltd. z siedzibą Londynie (Wielka Brytania), Squiz Scotland Ltd. z siedzibą w Edynburgu (Wielka Brytania), Squiz Group Services Ltd. z siedzibą w Sydney (Australia), Squiz Labs Ltd. z siedzibą Sydney (Australia), Squiz NZ Ltd. z siedzibą w Wellington (Nowa Zelandia), Squiz Inc. z siedzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej), Funnelback Inc. z siedzibą w Seattle (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej) oraz Squiz Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie.

Zakres obowiązywania

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Wykorzystamy je również w celu skontaktowania się z Tobą w procesie rekrutacji.